Search

Produkty

All - 2011 - 2010

 • 16/05/2011 - Informator dla pracodawców na temat problemów używania substancji psychoaktywnych przez pracowników
  Celem informatora jest umożliwienie menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw lub firm zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec problemu spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz uświadomienie wpływu tychże substancji psychoaktywnych na jakość i wydajność pracy podległych im pracowników.
 • 12/04/2011 - Informator dla zakładów pracy na temat problemów używania substancji psychoaktywnych przez pracowników
  Celem głównym niniejszego informatora jest: Umożliwienie menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw lub firm zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec problemu spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz uświadomienie wpływu tychże substancji psychoaktywnych na jakość i wydajność pracy podległych im pracowników. Cel ten może być osiągnięty poprzez wypracowanie proaktywnego podejścia, które polegać ma na przeszkoleniu menedżerów i kierowników, tak aby byli oni w stanie podejmować odpowiednie działania w sytuacji, kiedy personel ich firmy wykonuje swoje obowiązki służbowe po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków.
 • 11/02/2011 - MEPMIS Branding and Layouts
  Includes EN versions of the MEPMIS 2-page A4 Flyer, the official project Logo, postcards, bookmarks and banners
 • 17/12/2010 - MEPMIS Needs Analysis
  The scope of this deliverable is to provide a Needs Analysis report on MEPMIS project.

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?