Search

Informator dla pracodawców na temat problemów używania substancji psychoaktywnych przez pracowników

Informator daje podstawy do:  Zwiększenia wiedzy na temat poszczególnych substancji psychoaktywnych, sposobu ich działania oraz wpływu na funkcjonowanie człowieka.  Podniesienia świadomości w zakresie istniejących rozwiązań prawnych, które można włączyć w antyalkoholową i antynarkotykową politykę firmy.  Lepszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy na temat modelowej polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej w zakładzie pracy.  Uświadomienia jaki wpływ ma posiadanie takiej polityki w firmie na stosowane tam procedury i podejmowane praktyki.  Zrozumienia jaki wpływ na produktywność i wydajność pracy ma spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków przez pracowników.  Kształtowania umiejętności kreatywnego podejścia do radzenia sobie z problemem picia alkoholu i zażywania narkotyków w miejscu pracy.

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?