Search

Over ons

De reden: In een globaliserende en concurrende markt heeft een organisatie optimaal inzetbare medewerkers nodig. Middelengebruik van werknemers kan deze inzebaarheid negatief beinvloeden. Het gaat dan om toename van ziekteverzuim, lagere prestaties en verminderde productiviteit door middelengebruik. 

Middelengebruik komt in alle lagen van een organisatie voor. Dus ook bij leidinggevenden en directie, en bij collega's van wie je het niet zo snel zou verwachten.

Juist deze leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het minimaliseren van de effecten op het bedrijf van oneigenlijke gebruik door het personeel. Helaas is begeleiding voor leidinggevenden hoe te handelen in deze omstandigheden vaak onvoldoende, onvolledig of de aandacht hiervoor ontbreekt volledig.  Veel bedrijven beschikken niet over de instrumenten om leidinggevenden in staat te stellen om te gaan met druggebruik op het werk. Vooral  in het klein en middelgroot bedrijf zit hier een hiaat.

Het doel van het MEPMIS project is om een training te ontwikkelen (web-based, en face-to-face) voor de trainers en managers in kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), die hen voorziet van vaardigheden, kennis en inzicht zodanig dat zij in staat zijn zowel proactief als reactief het probleem van middelen gebruik aan te pakken.

Het project heeft vier doelstellingen.

  • het identificeren van de leer-en kwalificatie-eisen van lijnmanagers in het Europese MKB op het gebied van alcohol, drugs en medicijnen op het werk
  • de eerder opgedane ervaringen met twee opleidingsprojecten in Engeland door te vertalen naar een vergelijkbare training in Hongarije, Ierland, Italië, Nederland en Polen
  • deze trainingen aanvullen met voor elk land specifieke en innovatieve ervaringen op dit gebied (per land op maat maken)
  • een online variant van deze training ontwikkelen gebaseerd op pilots, evaluatie van de ontwikkelde training en deze training onder de aandacht brengen van het MKB

Het partnerschap: de organisaties die betrokken zijn bij het project hebben allemaal ruime ervaring in de ontwikkeling en implementatie van werkplekgerelateerde programma's die zijn ontworpen om de gezondheid, het welzijn en de prestaties van medewerkers te verbeteren. De partners zijn onder andere een universiteit, een onderzoeksbureau, een web-design en IT-bedrijf en drie adviesbureaus, die alle zijn gespecialiseerd in organisatie- ontwikkeling en werkvermogen van medewerkers..

De uitkomsten: Het project levert drie belangrijkste resultaten:

  1. Een website, die een e-learning platform biedt rond middelengebruik en werk
  2. De aanwezigheid in elk van de partnerlanden van de expertise en capaciteit voor het ontwikkelen en verzorgenvan "face to face 'trainingen
  3. Instrumenten op het gebied van ADM beleid  (alcohol, drugs en medicijnen en werk) die kunnen worden gebruikt door leidinggevenden in het MKB en grotere bedrijven.

Als u interesse heeft in de fysieke training die aanvullend op deze e-learning binnen MEPMIS ontwikkeld is, neem dan contact op info@centrumwerkgezondheid.nl  voor meer informatie.

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?