Search

Links

 • Het Trimbos Instituut
  Het Trimbos-instituut baseert zich in de berichtgeving over alcohol en drugs op de laatste inzichten uit de wetenschap en streeft daarbij naar objectiviteit in al haar uitingen.
  Visit the website
 • Mepmis Site Nederland
  De Nederlandse partner in het MEPMIS programma publiceert een Nederlandse site voor de duur van het programma. Actuele informatie vindt u daar.
  Visit the website
 • Nederlands Instituut voor Alcohol Beleid
  Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is een kennisinstituut voor alcoholbeleid. STAP wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidschade naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) geeft adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten, provincies en de landelijke overheid. STAP co├Ârdineert enkele projecten voor de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie. STAP baseert haar adviezen op wetenschappelijke kennis en op effectief gebleken praktijkervaringen.
  Visit the website

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?