Search

Nederlands Instituut voor Alcohol Beleid

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is een kennisinstituut voor alcoholbeleid. STAP wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidschade naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) geeft adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten, provincies en de landelijke overheid. STAP co├Ârdineert enkele projecten voor de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie. STAP baseert haar adviezen op wetenschappelijke kennis en op effectief gebleken praktijkervaringen.

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?