Search

Raport Krajowy - Sytuacja Narkotykwa w Polsce 2009

W raporcie opisany jest problem narkotyków i narkomanii w Polsce oraz odpowiedź na zjawisko w tym m.in. - Ustawodawstwo, strategie i analiza ekonomiczna w zakresie narkotyków i narkomanii - Profilaktyka - Problemowe używanie narkotyków - Konsekwencje zdrowotne i zjawiska pokrewne - Przestępczość narkotykowa, profilaktyka i więziennictwo - Rynek narkotykowy Część B: Wybrane zagadnienia 1 - Problemowe używanie amfetminy oraz metaamfetaminy oraz związane z tym konsekwencje zdrowotne i społeczne
  • Created by
    • Eliza Goszczyńska
  • Author(s)
    • Artur Malczewski, Michał Kidawa, Marta Struzik, Ewa Sokołowska, Anna Strzelecka, Anna Radomska, Dawid Chojecki, Bożena Bajerowska, Łukasz Jędruszak, Danuta Muszyńska, Waldemar Krawczyk
  • Mepmis Languages PL
  • Download(s)

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?