Search

Hírek

All - 2011

  • 11/11/2011 - A Nemzeti Drog Fókuszpont éves jelentése a magyarországi kábítószerhelyzetről (2010)
    Átrendeződött a szintetikus szerek piaca, visszaszorulóban a heroin Elkészült a Nemzeti Drog Fókuszpont ország jelentése
  • 11/10/2011 - Munkahely, mint szintér az új Nemzeti Drogstratégiában
    Az új nemzeti drogstratégiához javaslatot tett a Magyar Ergonómiai Társaság dr. Kaucsek György elnök vezette munkacsoportja. A javaslat lényegében változatlan módon épült be a szövegbe, megjelenítve a munkahelyet, mint az alkohol- és káros szerhasználat probléma kezelése szempontjából meghatározó egyik szinteret.
  • 14/02/2011 - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény alkoholszabályozása
    A 2010-ben elfogadott Médiatörvény az alkohol reklámozására vonatkozó rendelkezésekben megtartotta a gazdasági reklámtevékenységek vonatkozó szabályozásait. Mint ismert Magyarországon az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/13/EU IRÁNYELVvével összhangban korlátozott az alkohol reklámozás. Korábban ezt a területet a 1997. évi LVIII. törvény 12. §.ának (1)-(2) bekezdése és a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 13. § szabályozta. A hatályos 2010. évi CLXXXV. törvény 24. § (2) szerint az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény a) nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, b) nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút, c) nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen fogyasztására, d) nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban, e) kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként, f) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez, g) nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve, hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik, h) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?